Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

Velkommen til årsmøte i BirdLife Bodø

BirdLife Norge Bodø lokallag (BirdLife Bodø) ønsker velkommen til årsmøte. Dette året avholdes årsmøtet digitalt. Vi håper å se deg!

Av BirdLife Bodø

Publisert 02.05.2023

BirdLife Bodø har hatt en rekke aktiviteter i 2022, noe du kan lese mer om i vår årsmelding for 2022. Se også regnskap vedlagt.

Sted: Digtalt. Du deltar via denne lenken: https://meet.google.com/raz-whrx-rce

Tid: 10. mai 2023 kl. 18. 

1. Valg av dirigent og referent
2. Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden
3. Styrets årsmelding
4. Regnskap
5. Valg
Valgkomiteen for BirdLife Bodø har bestått av Thorbjørn Aakre og Frode Ketil Pettersen. Komiteen har forspurt tidligere styremedlemmer hvorvidt de kunne tenke seg nye perioder i styret. Dette har samtlige ønsket, med unntak av Hanna Bjørgås. Videre ønsker Aleksander Lyngved Pedersen å overta ledervervet fra Håvard Eggen. 

Styret må arbeide med frem til neste årsmøte og da få på plass en ny valgkomite, inntil da foreslås det at styret innehar dette ansvaret. 

Valgkomiteens innstilling til verv i BirdLife Bodø:
Leder: Aleksander Lyngved Pedersen, velges for 1 år 
Styremedlem: Håvard Eggen, velges for 2 år 
Styremedlem: Thor Edgar Kristiansen, velges for 2 år 
Styremedlem: Espen Benjaminsen, velges for 1 år
Styremedlem/Kasserer: Thorbjørn Aakre, velges for 1 år
Varamedlem: Liv Randi Flatøy, ikke på valg i 2021
Revisor: Tor Eivind Aaneland, velges for 1 år

Vel møtt!

 

Årsmøtepapirer: 

Siland
BirdLife Bodø har i over 40 år telt sjøfuglbestanden i Saltenfjorden vinterstid, noe som gir viktige data over utviklingen for mange fuglearter. Her en siland hann. FOTO: Martin Eggen