Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Dette engasjerte oss i 2009

Hvilke nyheter var det leserne av birdlife.no fant mest interessante i år? Hva engasjerte oss mest på NOFs nettside? Vi har gått gjennom statistikken for bruk av nettstedet i 2009, og summert opp hvilke saker som ble mest lest av våre besøkende i løpet av året.

Av Frode Falkenberg

Publisert 26.12.2009

Gammel sak om fuglekasser ble årets mest leste nyhet!

Årets mest populære nyhetssak ble faktisk ikke publisert i 2009, men helt tilbake i april 2006! Saken handler om å bygge fuglekasser, og har pekere til hvordan man går fram og hvilke arter man kan få i kasser. Denne enkeltsaken ble lest av mer enn 8000 i løpet av året. Dette viser at fuglekasser er et meget populært tema blant fugleinteresserte. Tallene bekreftes av Fuglevennens nettside, der alt innhold om fuglekasser er godt besøkt. Saken hadde flest lesere i mars og april.

Fugleforing og årets fugl også populære tema

Nest mest leste sak i 2009 var om brushanen, som har vært årets fugl. Denne saken ble godt synliggjort på forsiden hele året, så det var kanskje ikke så merkelig at den kom høyt opp på statistikken. På en god tredjeplass finner vi omtalen av Hagefugltellingen. Nesten alle de 4000 sidevisningene kom i slutten av januar, da selve tellingen foregikk. Flytter vi oss over på statistikken til Fuglevennen igjen, der selve aktiviteten foregikk, kan vi lese av statistikken at temaet fugleforing har hatt mer enn 50 000 sidevisninger hittil i år. Majoriteten av visningene ble gjort i den siste uka av januar.

Tårnfalkhekking på datamaskinen

Til tross for at vi ikke viser strømmer fra webkamera på nettsidene våre ennå, utløste et webkamera på tårnfalk i Møre & Romsdal mye aktivitet i sommer. Årets fjerdeplass gikk til en nyhet som omtalte prosjektet. Saken ble hyppigst besøkt i mai/juni. Turbulensen som oppsto da tårnfalkhunnen forsvant gjorde at besøksaktiviteten økte igjen i juni/juli med en ny sak (som havnet på niende plass).

Ti mest leste nyhetssaker i 2009

  1. Tid for å bygge fuglekasser
  2. Hagefugltellingen 2009
  3. Brushane er Årets Fugl i 2009!
  4. Følg en tårnfalk i kasse med webkamera
  5. Ny rødliste omfatter 78 fuglearter
  6. Sture Stork over den verste kneika
  7. Fugler i Norge og Sverige på samme kart
  8. Statnett jager hekkende kongeørn
  9. Falkefar tar ansvar
  10. Norske fuglenavn på høring

Merk at nyhetssakene fra oljekatastrofen ved Langesund i sommer ikke kommer fram på denne statistikken. Det var hyppige oppdateringer på nettsiden i den aktuelle perioden, men enkeltsakene var ikke synlige lenge nok for at de skulle få like stor treffrate som ti på topp lista. Tilsammen utløste nyhetene om hendelsen i Langesund mye aktivitet på nettsidene, og NOF var en viktig leverandør av oppdatert status for sjøfuglene i området.

Katter engasjerer

Katten som predator i norsk natur, og forslag om å få bedre oversikt over kattene i Norge var de mest kommenterte sakene i 2009.

Norsk fugleatlas mest populært

Norsk fugleatlas er uten sammenligning den best besøkte avdelingen på nettstedet vårt. Gjennom 2009 var det nærmere 200 000 sideoppslag i databasen. Til sammenligning hadde forsiden vår omtrent 130 000 oppslag, mens tredjeplassen ble kapret av norske navn på verdens fugler som sto for drøyt 90 000 sidevisninger. Den mest populære arten i fugleatlaset var bokfink, tett fulgt av dompap og blåmeis.

Hyppige søk og populære arter

I vår interne søkemotor var det tre søk som skilte seg ut, nemlig tiur, fuglebrett og dompapp (ja, med to p-er…). I våre emnekataloger var det også enkeltarter som sto for pallplasseringene, nemlig kattugle, fiskeørn og trane.

Stork
Sture Stork som overvintret på Hamar fikk mye oppmerksomhet av leserne våre i 2009. FOTO: Jan Erik Heggelund
Tårnfalk
Det ble dramatisk for tårnfalkungene som mistet sin mor mens de ennå var reirunger. Webkameraet som fulgte sommerens hekking avslørte at hannen klarte å fostre opp ungene alene fram til de fløy ut. Omtaler av disse hendelsene var populær sommerlektyre i 2009. FOTO: Svein Nic. Norberg

Kommentér nyheten