Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Sanglerka - kulturlandskapets signatur

Sanglerka er fortsatt en av de mest velkjente og karakteristiske fugleartene i kulturlandskapet vårt, men i løpet av de siste tiåra har man registrert en faretruende bestandsreduksjon i flere av våre naboland. Hvordan er situasjonen i Norge? Hjelp oss med å skaffe nødvendig informasjon!

Av Asbjørn Folvik

Publisert 20.03.2005

Sanglerka i tilbakegang

Man antar at det hekker mellom 100 000 og en halv million par sanglerke i Norge (data fra Norsk Fugleatlas, 1994). Dette anslaget er basert på svenske studier av bestandstetthet, og man vet med andre ord svært lite om sanglerkas situasjon i Norge. I både Sverige og Danmark er bestanden redusert med hele 50 % i løpet av de siste 30 år. I England er situasjonen enda mer dramatisk - hele 60 % av bestanden forsvant i perioden 1977-2002.

Årsaker

Det er trolig flere årsaker til bestandsreduksjonen. I England er det pekt på at intensivering av landbruksproduksjonen spiller en viktig rolle, spesielt knyttet til omlegging av dyrkningspraksis. Dette kan nok også til en viss grad være tilfelle i de nordiske land. For å bøte på dette har man i Storbritannia har man de senere år gjort forsøk med å sette igjen upløyde flekker i aktivt jordbrukslandskap. Dette har gjort at bestandene lokalt har økt med opptil 50%!

Vi trenger hjelp!

Et viktig siktemål med «årets fugl» er å mobilisere hele organisasjonen for å bringe frem fokus og kunnskap om arten. Vi prøver derfor å legge opp til et aktivitetsprogram som passer for de fleste – uavhengig av interesse og kunnskap. Vi er imidlertid avhengig av hjelp og innsats fra akkurat deg dersom prosjektet skal bli vellykket. Husk at Norge er et langstrakt land, og at din kunnskap om forholdene i ditt lokalmiljø er unike og viktige for et godt resultat! Jo større oppslutning, desto bedre oversikt får vi.

Disse hjemmesidene vil være viktig for kontakten i prosjektet i løpet av året, og vil bli oppdatert med resultater og aktiviteter etter hvert som året skrider frem. Legg inn bokmerke og sjekk ofte! Vil du bli holdt orientert pr. e-post når oppdateringer gjøres, så send en liten linje til asbjorn.folvik@ambio.no.

Har du spørsmål, forslag til aktiviteter, synspunkt, kommentarer eller bare lyst til å diskutere sanglerka - ta kontakt! Da er det bare å ønske alle en god vår, med håp om mange sanglerker og et godt registreringsvær!

Legg inn observasjon av sanglerke

Sanglerke
Sanglerka synger ofte i flukt, men kan ytre sine vakre triller fra en utkikkspost. FOTO: Gunnar Gundersen