Hopp til hovedinnhold

BirdLife Finnmark

Vellykket Fuglenes dag på Stabbursnes, Porsanger

Tradisjonen tro har NOF avd. Finnmark i samarbeid med Statens Naturoppsyn (SNO), Finnmarkseiendommen (FEFO) og Stabbursnes Naturhus arrangert Fuglenes dag / Verdens trekkfugldag på Naturhuset i Porsanger. Kombinasjonen entusiasme, faglighet og beliggenhet sikret også i år et vellykket arrangement.

Av Dag Gjerstad

Publisert 29.05.2018

Fuglenes dag ble i år arrangert 23. mai – og for fjerde gang – på Naturhuset i Porsanger. Ingar Jostein Øien fra NOF-sekreteriatet holdt i år et todelt foredrag om situasjonen for fjellvåk og dverggås.

Basert på åtte års arbeid med fjellvåken, der mellom 15-20 fugler har fått påmontert satellittsender, danner det seg et bilde som kan oppsummeres som følger:

1. Hviterussland, Polen og Ukraina er helt sentrale overvintringsområder for fjellvåkene fra Finnmark, selv om vi har fugler som oppholder seg i Danmark og Sverige. I vinteroppholdsområdene er det relativt liten bevegelse på fuglene.

2. Fuglene velger ofte de samme områdene i Sentral-Europa fra et år til annet.

3. Det virker ikke som om det hekkende paret fra sommersesongen trekker sammen eller oppholder seg sammen på reisen tur/retur hekkeplass.

4. Fuglene kan fra et år til et annet være revirtro og partro, men det skjer i mindre grad.

5. Man vil bestrebe seg på å fange minst ett, helst flere hekkende par i 2018. Dette for å få mer informasjon om blant annet punkt 3 ovenfor.

Dverggåsprosjektet har nå pågått i over 30 år (selv om det for inneværende år mangler EU-bevilgninger) og masse kunnskap er framkommet og publisert i en rekke kanaler, bl.a. på www.birdlife.no

Sommeren 2017 var klimatisk en veldig dårlig hekkesesong med bare et kull med to registrerte unger, det dårligste hekkeresultatet på mange år. Likevel ble det i perioden 10. mai - 21. mai 2018 registrert 51 ulike hekkepar, i tillegg til en håndfull enkeltfugler, hovedsakelig på Valdak. Det betyr at forholdene i år ligger til rette for et godt hekkeresultat om predasjonen er begrenset og været godt.

En annen grunn til en viss optimisme er en oppgang på ca. 15 % av hekkebestanden siden SNO sin aktive og målrettede fjerning av predatorer (uttak av rødrev fra kjente hekkeområder) startet for ca. 10 år siden. De foregående 10 årene gikk hekkebestanden nemlig tilbake med ca. 6 %. Vi går en spennende og avgjørende tid i møte for dverggåsens utvikling dette året.

24 personer hørte på begge foredragene, og kvelden ble avsluttet med en tur ved og i Fuglebua der den enkelte fikk stiftet bekjentskap med flere titalls fuglearter.

Fjellvåk_FO5A6312
Fjellvåk FOTO: Hildegunn Didriksen
DIA_FO5A4983
Dverggåspar FOTO: Thor-Arthur Didriksen