Hopp til hovedinnhold

BirdLife Finnmark

NOF svarer Kautokeino jeger- og fiskerforening om andejakta i Kautokeino

NOF avd. Finnmark har nylig publisert en sak om at den omstridte vårjakta på ender i Kautokeino igjen er i skuddet. Bakgrunnen er et forslag fra Kautokeino JFF om at antall felte andefugler økes fra dagens kvote på 2 fugler til 7 fugler, hvorav de 5 siste skal være fiskender. NOF avd. Finnmark har nå kommet med et motsvar til Kautokeino JFF, og dette ble publisert i Altaposten lørdag 18. mai.

Av Hildegunn og Thor-Arthur Didriksen

Publisert 23.05.2019

Kautokeino JFF har søkt kommunen om at antall felte andefugler økes fra dagens kvote som er på to ender, til totalt 7 ender. Det er presisert at de 5 siste endene skal være fiskender, nærmere bestemt laksand eller siland.

Det vises i søknaden til en forskrift om felling av viltarter som gjør skade eller som vesentlig reduserer andre viltarters reproduksjon - dette med bakgrunn i påstander om at de ovenfor nevnte fiskender utgjør en fare for fiskebestanden i endel nevnte vassdrag.

Denne forskriften kan imidlertid ikke brukes til å fastsette jaktkvoter, som det vises til i saken som ble publisert den 14. mai.

Vårjakta på ender er som kjent en ordning NOF har vært negativ til i en årrekke, og NOF avd. Finnmark har nå utarbeidet og sendt et motsvar som har vært publisert i Altaposten.

Les NOF sitt motsvar i Altaposten

Laksender
Laksanda har hatt en betydelig tilbakegang på landsbasis, og nå ønsker jegere i Kautokeino å skyte laksender og silender i tilknytning til den omstridte vårjakta. FOTO: Thor-Arthur Didriksen