Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

Fugletårn i Nordland

Det finnes ti fugletårn i Nordland, og her gir vi deg oversikten fra nord til sør.

Publisert 08.07.2021

1 - Salvatnet (Bø i Vesterålen)
Salvatnet er en del av Straume naturreservat, og ligger like ved Straume sentrum. Tårnet ligger i nordenden av vatnet, og du låner nøkkel til det på bensinstasjonen. Reservatet er kanskje aller mest kjent for sine horndykkere, men også ender, vadere, sangsvaner og ulike spurvefugler finnes å se her. Les mer om fugletårnet på Salvatnet

2, 3 og 4 - Gårdsvatnet, Skjerpvatnet og Storeidvatnet (Vestvågøy)
Fugletårnene i Vestvågøy ligger alle ved innsjøer langs E10. Horndykker, gjess, svaner, ender og vadere er blant hovedattraksjonene ved disse tårnene. Les mer om fugletårnene i Vestvågøy

5 - Sjøfuglbua (Røst)
I nordenden av Røstlandet finner vi Sjøfuglbua, spesialbygd for å se etter havfugler som havsule, lirer, alkefugler og joer. Les mer om Sjøfuglbua på Røst

6 - Klungsetfjæra (Fauske)
Tårnet gir utsikt over mye av de store fjæreområdene i vestenden av Klungsetbukta. Ender, måker og vadere er hovedattraksjoner i dette tårnet, og særlig i trekktidene kan man finne et variert utvalg. Les mer om fugletårnet på Klungsetfjæra

7 - Kvitblikvatnet (Fauske)
Kvitblikvatnet er et av flere vann som inngår i Fauskeeidet naturreservat. Tårnet ligger i sørenden og det er skiltet sti fra den store parkeringsplassen i krysset mellom E6 og Fv846 (Røsvikveien). På Kvitblikvatnet er det dykkere, lom, ender og vadere man i hovedsak ser etter. Les mer om fugletårnet på Kvitblikvatnet

8 - Fiskvågvatnet (Saltdal)
Fiskvågvatnet er et lite naturreservat praktisk talt i Rognan sentrum, og fugletårnet er godt synlig fra Fiskvågveien i hvert fall på alle årstider med lite lauv på trærne. Fuglefolk kjenner denne kalkrike innsjøen mest på grunn av dens horndykkere, ender og vadere, men området skal også være verdt å besøke dersom botanikken lokker. Les mer om fugletårnet ved Fiskvågvatnet

9 - Sigurdbrygga (Rana)
Sigurdbrygga er omtrent eneste hus på nersida av veien ved Engasjyen naturreservat på Ytteren, rett nord for Mo i Rana. Brygga er åpen i forbindelse med aktiviteter i lokallaget. Ender, vadere og måker er hovedattraksjoner for fuglekikkende gjester. Les mer om Sigurdbrygga

10 - Simskardmyra (Grane)
Tårnet ligger i øverkant av Fv7336 mellom Trofors og fylkesgrensa mot Trøndelag, og er lett å overse hvis man mister konsentrasjonen et øyeblikk. Tårnet gir utsikt over deler av Simskardmyra naturreservat, og ender, traner, vadere og spurvefugler er forventede arter. Kanskje er det aller mest å se her på vårparten, mens fuglene venter på at hekkeplassene i Børgefjell skal tine opp? Les mer om fugletårnet ved Simskardmyra


Fugletårnskilt
Veiskilt på tur mot Kvitblikvatnet. FOTO: Magnhild Johansen
Toppand med unger
Toppender kan man være heldig å se ved omtrent alle fugletårnene i Nordland. Denne er fra Røst i 2020. FOTO: Magnhild Johansen
Kart fugletårn
FOTO: NOF Nordland