Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Ringduer i hopetall på EuroBirdwatch

Ringdue gikk til topps i helgens EuroBirdwatch (EBW) med klar margin. Aldri tidligere har en enkeltart operert med et så høyt antall – hele 76 975 individer i skrivende stund. På de neste plassene kommer bjørkefink, stær, rødvingetrost og gråtrost. Den mest sjeldne art som ble observert er en tartarsanger fra Sogn og Fjordane.

Av Morten Ree

Publisert 11.10.2019

Totalt er det så langt registrert 357 139 individer fordelt på 237 arter. Ringdue topper listen helt overlegent, og overgikk sin egen rekord når det gjelder det høyeste antall individ som er registrert for en enkeltart på de 12 årene vi har brukt Artsobservasjoner som registreringsverktøy under EBW. Ringdue toppet for første gang listene i 2015 med nesten 53 000 individer mens tallet nå er 76 975. EBW gir ikke et helhetlig bilde av bestandssituasjonen for våre trekkende arter, da både værmessige forhold og mattilgang er avgjørende for å treffe på en trekktopp for én art på kun én enkelt helg.

Framgang for stær?

Som tidligere nevnt blir slike tellinger over to dager første helg i oktober hvert år lite målbar i forhold til bestandssituasjonen. Likevel er det verdt å merke seg at stær for første gang siden 2012 er på listen over tre på topp med 33 781 individer så langt. Om dette faktisk er et tegn på framgang, så er det meget hyggelig for en art som har slitt med bestandsnedgang i flere år.

Bjørkefinken, alltid høyt oppe på listene

Det er som regel stor trekkaktivitet hos bjørkefink i begynnelsen av oktober, og arten har figurert blant tre på topp-artene i åtte av de 12 sesongene vi har gjennomført slik telling. Utfordringen med bjørkefinken er at den ofte trekker i blandingsflokker med bokfink. For å få et tilnærmet riktig tall på arten pleier vi å beregne hvor stor andel bokfink det er i forhold til bjørkefink ved observasjoner av rene flokker. Ut fra dette kommer arten som nummer tre på listen med et beregnet tall på 32 589.

Bra med trost, men mindre enn i fjor

Høsttrekket av trost varierer fra år til år ut fra tilgangen på bær. I fjor hadde vi mengder av gråtrost og rødvingetrost på trekk under EBW første helga i oktober. I år var det også en god del trost, men langt mindre enn i fjor når de to nevnte artene inntok hhv. første og andre plass på listen. Så langt er de to trosteartene nummer fire og fem på listen med 29 791 rødvingetrost og 25 998 gråtrost registrert.

Lite gås

Enkelte år fanges store gåseflokker opp av EBW-tellingen, men i år var det mindre gås å se og det ble registrert nesten 20 000 kortnebbgås og 12 535 grågås. Hvitkinngås, som i 2015 på grunn av værmessige forhold trakk nært land og ble registrert i et antall på ca. 30 000, hadde i år en mer normal mengde med 3 485.

Tartarsanger

En tartarsanger fra Værlandet i Sogn og Fjordane ble den mest eksklusive observasjonen under helgens telling. Det er gjort 20 funn av arten i Norge til og med 2018.

Se resultatene fra EuroBirdwatch på artsobservasjoner.no: https://www.artsobservasjoner.no/EuroBirdwatch

Samlede resultater for alle deltakerland:
http://www.eurobirdwatch.eu/

Ringduene
Store mengder ringduer ble registrert på sørtrekk i forbindelse med EuroBirdWatch. De viktigste overvintringsområdene til norske ringduer er i Frankrike, Belgia, Nederland og Tyskland. Noen velger også tilbringe vinteren i Norge. FOTO: Frode Falkenberg
Ringdue
Ringdua kan legge flere kull i året, i det sydlige Sverige kan fire kull forekomme. I Norge er to kull normalt. Funn av dununger i september er påtruffet hos oss, og tilhører trolig et tredje kull. Hanner i territorialflukt kan påtreffes her til lands også tidlig på høsten. FOTO: Jan Erik Røer