Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Nasjonalt rapportsystem for artsobservasjoner

I løpet av våren 2008 vil et allment nasjonalt rapporteringssystem for artsobservasjoner bli lansert i Norge av Artsdatabanken. I forbindelse med utviklingen av rapporteringssystemet er NOF invitert til å være med på å utforme premissene rundt datahåndtering og kvalitetssikring.

Av Inge Hafstad

Publisert 10.01.2008

Systemet er likt det man allerede har i Sverige, www.artportalen.se. I forbindelse med at NOF er invitert til å være med på å utforme premissene rundt datahåndtering og kvalitetssikring, ønsker sekretariatet tilbakemelding fra NOFs fylkesavdelinger, lokallag, enkeltmedlemmer og NOFs avifaunistiske komitéer på hva som bør ligge inn i et slikt system. NOF er invitert til å delta sammen med Norsk Botanisk Forening, Norsk Zoologisk Forening, Norges Sopp- og Nyttevekstforbund og Norsk Entomologisk Forening.

Datahåndtering og NOFs faunistiske arbeid

NOF har en særstilling i Norge hva gjelder kvalitetssikring av observasjoner. Våre faunistiske komitéer (NSKF, LRSK og NFKF) jobber kontinuerlig med å validere og framstille funn fra hele landet. Jobben som har blitt gjort på lokalt og nasjonalt plan i flere tiår har vært både arbeidskrevende og til tider vanskelig. Dessverre er deler av materialet systematisert på en lite håndterlig måte, noe som gjør at verdien av arbeidet som har blitt gjort ikke er så stor som den kunne ha vært.

Et rapporteringssystem som favner over alle ledd i det ornitologiske Norge har lenge vært savnet av NOF. I dag finnes det mange gode nettsteder i landet, men håndteringen av det store datamaterialet er veldig forskjellig. Det har ført til at sammenstillingen av lokale avifaunistiske rapporter har fått store kvalitetsforskjeller, noe som i sin tur har ført til at de nasjonale rapportene har fått en variabel geografisk kvalitet. Med et felles rapporteringssystem vil nok ikke disse forskjellene forsvinne helt, men muligheten for å sammenstille standardiserte data på en enkel måte vil for første gang være tilstede.

Rapporteringen i dette systemet vil være basert på frivillighet. Alle med en gyldig e-post adresse kan legge inn data. Hvert funn blir knyttet til et geografisk område, og fuglens alder, kjønn, atferd m.m. koples opp mot observasjonen så langt det er mulig. Medlemmer av NOF sine komitéer vil få administrator-rettigheter som gjør at de kan kvalitetssikre observasjoner med en gang et funn er lagt inn i databasen. Akkurat denne biten av systemet har vist seg å bli et kjempeløft for tilsvarende faunistiske komitéer i Sverige. Informasjon om funnenes status i kvalitetssikringsprosessen vil automatisk bli oppdatert.

Systemet setter brukeren i sentrum. En bruker har full oversikt over sine observasjoner, og kan redigere disse som de vil. Unntaket er etter at et funn er kvalitetssikret. Da blir funnet låst, og kan ikke slettes. Personlige dagbøker, observasjons- og artslister, gallerier m.m. er noe av det brukerne får når de legger inn data.

Tilgjengelighet

Data som blir lagt inn i rapportsystemet vil være tilgjengelig for alle. Når det gjelder spesielle og sårbare arter (rødlistede, en del rovfugler osv.) så vil den geografiske presisjonen på observasjonen skjules for allmennheten. På en enkel måte kan man hente ut data i regneark, som histogram, på kart – både når det gjelder geografi (kommune, fylke o.l.) og art eller artsgrupper.

Muligheter for fylkesavdelingenes og lokallagenes nettsider

Alle resultater som ligger i rapportsystemet kan kostnadsfritt filtreres på forskjellige nivå og synliggjøres på eksterne nettsteder. Dette har vært noe av bakgrunnen for suksessen i Sverige, der de aller fleste regionale nettsteder nå bruker denne funksjonaliteten.

Tilbakemelding

NOF er altså med i en gruppe (første møte i gruppen blir 21.-22. januar 2008) som skal diskutere og kvalitetssikre produktet som skal lages. I denne fasen ønsker vi tilbakemeldinger fra våre fylkes- og lokallag, men også medlemmer og våre avifunistiske komitéer. Vi anbefaler at dere bruker litt tid på å navigere rundt i den svenske versjonen før dere kommer med tilbakemeldinger.

Tilbakemeldinger sendes NOFs sekretariat i Trondheim:

Norsk Ornitologisk Forening
Sandgt. 30B
7012 Trondheim

e-post: nof@birdlife.no

Gulbrynsanger
Hvor mange gulbrynsangere blir registrert i Norge på årlig basis? I utgangspunktet høres det ut som en relativt takknemlig jobb å få oversikt over slikt, men virkeligheten er en annen. Rapporteringsfrekvensen fra f.eks. Utsira rapporteres å være mangelfull for arten, noe som er synd tatt i betraktning at øya har den suverent største forekomsten av arten i landet. Kanskje kan et nytt nasjonalt rapportsystem som er så bra at det motiverer brukerne til å rapportere være løsningen? FOTO: Kjetil Aa. Solbakken
Spettmeis
Spettmeisen ser ut til å være på ekspansjon nordover. Et nytt, nettbasert rapportsystem med god oppslutning vil gjøre det mulig å følge ekspansjonen relativt detaljert fra år til år. FOTO: Ingar Jostein Øien

Kommentarer til nyheten (6)