Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Oppdrag Fuglekasse – et satsingsområde helt frem til og med 2020!

Naturvernforbundet, Norsk Ornitologisk Forening og Miljøagentene vil i 2018, 2019 og 2020 arrangere Oppdrag Fuglekasse, og har nylig lansert en ny hjemmeside for prosjektet. Kjøttmeis, svarthvit fluesnapper, stær og tjeld er fokusarter i år. Besøk Oppdrag Fuglekasse!

Av Martin Eggen

Publisert 20.03.2018

Den nye hjemmesiden har adressen www.oppdragfuglekasse.no, og der finner du en rekke tips til hvordan man lager og henger opp fuglekasser. Her vil du også kunne registrere dine kasser, og laste opp bilder av dem. 

Nasjonal dugnad

Gjennom Oppdrag Fuglekasse inviteres du til å delta i en stor nasjonal dugnad for å hjelpe fugler med hekkeplass. Vi håper det samtidig vil være med på å spre naturglede, kunnskap og engasjement om livet til de ulike fugleartene.

Hovedmålgruppa vil være barnefamilier. At barn og unge får være med på å gjøre en innsats for naturen samtidig som de får gode naturopplevelser, håper vi vil gjøre dem glade i naturen og bygge opp under et miljøengasjement. Utplassering av fuglekasser er naturvernarbeid i praksis. Prosjektet er treårig, og vil gå fram til og med 2020. Da tror og håper vi det er laget mengder med kasser!

Fuglekasseverksteder

Hvert år vil det bli arrangert aktivitetsdager med fuglekassesnekring rundt omkring i landet. Fuglekasseverkstedene  blir arrangert av lokallag og fylkesavdelinger i de tre organisasjonene, med hjelp og støtte frå sentralleddene. Her finner du søknadsskjema for arrangement.

Allerede er titusenvis av kroner fordelt ut til å arrangere fuglekasseverksteder. De som skal arrangere verksteder har også muligheten til å bestille ferdige byggesett, som er enkelt å sette sammen. Slik blir det greit og praktisk å arrangere fuglekasseverksteder.

Følg med på hjemmesiden vår, og se om det dukker opp et arrangement nær deg. Familier som synes det er et litt for stort tiltak å sette i gang med fuglekassesnekring hjemme, eller som mangler utstyret de trenger for å lage fuglekasser selv, kan delta på et fuglekasseverksted og få hjelp til å lage sin egen fuglekasse.

Fokusarter i 2018

For å spisse prosjektet, gjøre det ekstra spennende å delta og samtidig være sikre på at arbeidet faktisk kommer fuglene som trenger det til nytte, vil vi hvert år velge ut nye arter som vi vil rette oppmerksomheten spesielt mot. I 2018 ønsker vi å fokusere på følgende tre ulike arter/fuglekasser.

Kjøttmeis/svarthvit fluesnapper
Disse to artene finnes over stort sett hele landet og er enkle å få i kasse.

Stær
Stæren finnes i kulturlandskap og nært bebyggelse. Den er klassifisert som nær truet på rødlista. Det er derfor ekstra viktig å hjelpe den med bolig.

Tjeld
Tjeld er Årets fugl i 2018, og det var naturlig å inkludere den i Oppdrag Fuglekasse. Man kan lage rugeplattformer for tjelden, og på den måten skaffe arten sikre og gode hekkeplasser.

Oppdrag Fuglekasse – FAQ

Hvorfor delta i Oppdrag Fuglekasse Mange fugler sliter med å finne en passende plass å bygge reir. Du kan hjelpe dem ved å snekre og henge opp en fuglekasse! Å snekre fuglekasse er gøy, og det er spennende å se om noen flytter inn. Dessuten kan du vinne flotte premier ved å delta.

Hvordan delta i Oppdrag Fuglekasse? Du deltar ved å snekre en fuglekasse, enten på egen hånd eller på et fuglekasseverksted, ta bilde av den og registrere deltakelsen på nett innen en bestemt frist. Da er du med i trekningen av fine premier!

Hvem kan delta i Oppdrag Fuglekasse? Alle som ønsker kan delta! Barnefamilier og skoleklasser er vår hovedmålgruppe, men voksne kan også delta.

Hvem arrangerer Oppdrag Fuglekasse? Prosjektet er et samarbeid mellom Miljøagentene, Naturvernforbundet og Norsk Ornitologisk Forening.

Hva er målet med Oppdrag Fuglekasse Å hjelpe fuglene å finne en plass å bygge reir, og å gi folk gode naturopplevelser. 

Hvitryggspett
Hvitryggspetten er blant artene som i dag har mindre utbredelse enn tidligere på grunn av for lite egnet gammelskog. Tidligere var den utbredt over et større område på Østlandet. Nå klamrer den seg i hovedsak fast i de bratte og lite hogstvennlige liene på Vest- og Sørlandet. Der spettene er fåtallige er bolignøden blant våre hullrugende fugler ekstra stor. Det skal vi gjøre noe med gjennom Oppdrag Fuglekasse! FOTO: Harald Lygren
Blåmeis
En blåmeis har tatt bolig i et gammel spettehull. Slike spettehull er ofte mangelvare i norske skoger. FOTO: Martin Eggen
Blåmeis
Lag en fuglekasse du også – og få naturen tett innpå. Blåmeis (bildet), kjøttmeis og svarthvit fluesnapper er blant de enkleste og vanligste artene å få i en fuglekasse. FOTO: Jan Erik Røer