Forsiden
Du er her: Forsiden > Ramsar

Ramsar

Nyheter relatert til Ramsar:

Oppdrett ved Sklinna: Avslag fra Statsforvalteren (09.04.2021)
Vernearbeidet ved Sklinna inn i ny fase (28.01.2021)
Blir det likevel tillatt med lakseoppdrett ved Sklinna? (19.11.2020)
Sveinung Rotevatn må sikre Midt-Norges største sjøfuglkoloni (17.09.2020)
Vannfuglportalen (24.07.2020)
Verdens trekkfugldag: Hva kan vi gjøre for å hjelpe trekkfuglene våre? (09.05.2020)
Sklinna: Midt-Norges viktigste sjøfuglkoloni må holdes oppdrettsfri (23.04.2020)
Ikke gi tillatelse til mudring i Tanamunningen! (27.03.2020)
Fra Tanamunningen til Ramsar - internasjonal overvåking av mudringsplaner nødvendig (10.12.2019)
Hva skjer med våtmarkene ved Evenes? (06.08.2019)
Stop the violations at Tyrifjorden wetland system IBA and Ramsar-site (24.01.2019)
Tyrifjorden våtmarkssystem: Ufullstendig verneplan vedtatt (04.07.2018)
Kommuner med globalt viktig natur får brev fra NOF (17.08.2016)
Ramsarområdene ved Evenes i Nordland truet (09.08.2016)
Stortinget ønsker IBA-vern (01.06.2016)
Norske myndigheter ignorerer Ramsarkonvensjonen (10.09.2015)
Norsk Ornitologisk Forening og SABIMA vil stoppe utfyllingen av Brekstadbukta. (06.09.2015)
Omfattende innsats for Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem (09.07.2015)
NOF vil bevare Brekstadfjæra (28.11.2014)
Regjeringen godkjenner firefelts motorvei gjennom Åkersvika - et tilbakeslag for naturvernet i Norge (12.04.2013)
Kurefjorden-undersøkelsene 1970-72 fram i dagen (03.03.2011)
Innspill til forvaltningsplan for Jærstrendene (22.01.2011)
Kitesurfing-NM i Ramsarområde (21.09.2010)
Flytting av Trondheim havn til Gaulosen er ikke et miljøprosjekt! (20.06.2009)
Arbeidet med å fjerne moloen på Ørin har startet! (10.12.2008)
NOF støtter utvidet våtmarksvern i Tyrifjorden (21.08.2008)
Nytt fugletårn i Gaulosen (25.10.2007)