Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning

År: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2002 | 2001

17.12.2009Handlingsplanen for horndykker er publisert
04.12.2009Forskrift for merkeordning på katt
14.10.2009Rapport fra Bernkonvensjonen om Smøla vindpark
22.09.2009Begrensninger på høstens ærfugljakt er innført
09.09.2009Oljeboring vil true Lofotens sjøfugler
08.09.2009Oversikt over oljeskadd fugl
12.08.2009Oversikt (nr. 5) over oljeskadd fugl
10.08.2009NOF er partner i Norwegian Oiled Wildlife Network
10.08.2009Oversikt (nr. 4) over oljeskadd fugl
09.08.2009Kart og histogrammer over oljeskadd sjøfugl
07.08.2009Hvordan kjenne igjen oljeskadd sjøfugl?
07.08.2009Oversikt (nr. 3) over oljeskadd fugl
05.08.2009NOF krever totalfredning av ærfugl
05.08.2009Oppdatert oversikt over oljeskadd fugl
03.08.2009Rehabilitering av oljeskadde sjøfugler nytter!
03.08.2009Disse fugleartene rammes av oljesølet
02.08.2009Hjelp til med å samle inn oljeskadde sjøfugler!
01.08.2009Rapportering av oljeskadde sjøfugler
31.07.2009Lasteskip på grunn i viktige fugleområder
31.07.2009Sjøfuglkatastrofe i Telemark og Vestfold
29.06.2009NOF i dialog med Eidsiva Nett AS om fuglekollisjoner
20.06.2009Flytting av Trondheim havn til Gaulosen er ikke et miljøprosjekt!
19.06.2009Stopp vindkraftplanene på Sleneset!
04.06.2009Handlingsplan for hubro er kommet
20.05.2009NOFs innspill til nasjonal handlingsplan for hortulan
12.05.2009Ødela hønsehaukreir, fikk 50 000 i bot
07.04.2009Statnett jager hekkende kongeørn
03.04.2009Naturmangfoldloven er her!
25.03.2009Ikke bygg vindmøller der det er mye havørn!
06.03.2009Temadag om hubro, vindkraft og kraftlinjer
19.02.2009Rinnleiret naturreservat er foreslått utvidet
04.02.2009NOF ber Miljøverndepartementet berge hubrolokalitet
04.02.2009NOFs innspill til nasjonal handlingsplan for hubro
03.02.2009NOF fortsetter kampen mot Havsul I
12.01.2009Verneplanen for Smøla er vedtatt