Hopp til hovedinnhold

Nyhetsarkivet

Nyheter om årets fugl:

12.03.2024Gråmåke er Årets fugl 2024
13.05.2023Tårnseileren ankommer landet
11.04.2023Tårnseiler er Årets fugl i 2023
17.02.2022Rødstilk er Årets fugl 2022
27.01.2021Stor tilbakegang i Opplands bestand av lappspurv
04.01.2021Årets fugl 2021 – gulspurv
19.05.2020Tid for å lete etter Årets fugl
21.03.2020Årets fugl ankommer landet
09.01.2020Lappspurv er Årets fugl 2020
28.08.2019Stans i jakt på storspove i Frankrike
12.04.2019Verdens storspovedag – 21. april
04.04.2019Storspove – hekkesesongen er like rundt hjørnet
16.01.2019Storspove er Årets fugl 2019: hvor er de nå om vinteren?
04.10.2018Siste frist for rapportering av hekkende tjeld
16.05.2018Gjør en innsats for sandsvala!
09.04.2018Fjæras stamgjest - stabil eller på retur?
22.02.2018NOF lanserer #tjeldenharkommet
29.01.2018Lag en trygg hekkeplass for tjelden
03.01.2018Over 5 600 taksvaleobservasjoner i 2017
18.12.2017Tjeld er Årets fugl i 2018
18.09.2017NOF gjennomgår observasjoner av Årets fugl i oktober
10.08.2017Fortsatt mulig å kartlegge hekkende taksvaler
02.05.2017Med sans for god byggekunst
04.04.2017Hvem ser årets første taksvale?
07.03.2017Taksvalens tilbakegang i Europa
01.02.2017Bygg reir til taksvalen!
02.01.2017Taksvale er Årets fugl i 2017
10.08.2016Over 7 500 observasjoner av gravand!
03.05.2016Gravandåret 2016 er godt i gang
14.01.2016Gravand er Årets Fugl!
23.06.2015Kartlegging av hekkende haveller er i gang!
26.01.2015Årets fugl er havelle
30.12.2014NOFs fjellvåker er på plass i overvintringsområdene
21.11.2014Rapporter dine observasjoner av fjellvåk!
15.10.2014Den norske vipebestanden er i fritt fall!
02.09.2014Følg fjellvåkenes bevegelser og høsttrekk på NOFs nettsider!
24.04.2014Fjellvåken er på plass!
21.12.2012Sandsvalen bør inn på rødlista!
21.12.2012Det blir stadig færre hettemåker i Norge
27.04.2012Det er tid for vipekartlegging!
26.03.2012Årets fugl 2012 - Vipe
28.10.2011Vipe blir Årets Fugl i 2012
26.05.2011Hettemåketid
03.02.2011Hettemåke er Årets Fugl i 2011
17.09.2010Opprop brushane
28.01.2010Sandsvale er Årets Fugl i 2010
02.02.2009Brushane er Årets Fugl i 2009!
21.02.2008Hubro - Årets fugl 2008
13.12.2007NOF inviterer til hubroseminar i Trondheim!
25.04.2007Registrer gjøk i vår og sommer
04.01.2007Gjøk - Årets Fugl i 2007
29.06.2006Rapporter inn hekkefunn av terner!
24.04.2006Årets fugl har ankommet landet!
20.03.2005Sanglerka - kulturlandskapets signatur

Andre nyheter